Anketni list

U svrhu sticanja što više informacija od Vas kao korisnika naših proizvoda i usluga, a zbog unapređenja stepena Vašeg zadovoljstva i kvaliteta naših usluga molimo Vas da popunite anketni list davanjem ocene od najmanje 1 do najveće 5.