Preuzimanje

Poučeni dugogodišnjim iskustvom i sa željom da ubrzamo i olakšamo proces projektovanja, izvodjenja i kontrole radova organizovali smo ovu stranu na kojoj možete na jednom mestu pronaći i preuzeti korisne informacije i dokumenta u vezi sa sistemima tehničke zaštite.

Primer projekta sistema za automatsku dojavu požara:

tehnički opis
tehnički proračun
predmer i predračun