Zakoni i Propisi

Ovde na jednom mestu možete preuzeti Zakone, pravilnike, podzakonske akte, i ostalu korisnu literaturu koja može da vam koristi da svoj projekat izvedete kvalitetno i na način da i vi i investitor budete zadovoljni.
Zakon o planiranju i izgradnji objekata (Sl. glasnik RS br. 72/09)
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu Sl. glasnik RS br. 101/05
Zakon o zaštiti od požara (Sl. glasnik RS br. 111/09)