Najčešće postavljana pitanja

FAQ

Kako se prijaviti za polaganje stručnog ispita u Ministarstvu unutrašnjih poslova?

Za ispit se možete prijaviti samostalno mesno nadležnoj policijskoj upravi ili preko pravnog lica ge ste plagali obuku.

Koliko košta ispit u Ministarstvu?

Troškovi ispita iznose 7.500,00 din.

Da li dobijanje licence za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite podrazumeva dobijanje licence za montažu, puštanje u rad i održavanje sistema tehničke zaštite?

Ne. Ispit za svaku licencu se mora polagati posebno.

Koliko iznose troškovi izdavanja licence?

Za pravna lica 75.370,00 din. a za fizička 2.510,00 din. Visina troškova je definisana na osnovu rešenja koje je donelo Ministarsvo. Ovde možete videti uputsvo za podnošenje zahteva za izdavanje licenici.

Kako se dobija licenca za pravna lica i da li je neophodna obuka?

Licenca se dobija ukoliko su ispunjeni svi opšti i posebni uslovi koji su navedeni u Zakonu o privatnom obezbeđenju (član 8. 9. i 10.). Licence koje se odnose na pravna lice ne zahtevaju predhodnu obuku.