Obuka za privatno obezbeđenje

OBAVEŠTENJE O OBAVEZNOJ OBUCI ZA DOBIJANJE LICENCI ZA BAVLJENJE POSLOVIMA TEHNIČKE ZAŠTITE
almaks-security-procena-rizika-obuka

NOVO! Almaks Security Systems d.o.o. vrši obuku fizičkih lica po programu O1: za procenu rizika u zaštiti lica, imovie i  poslovanja (obuka O1)

Osim licenci za odgovornog projektanta telekomunikacionih mreža i sistema (353), odnosno odgovornog izvođača radova telekomunikacionih mreža i sistema (453), za koje pružamo stručnu obuku, vrste licenci koje Almaks kao pravno lice poseduje su sledeće: LT 1, LT 2, LT 3, PR 1 (na osnovu Pravilnika MUP-a o polaganju stručnih poslova za vršenje poslova obezbedjenja); Delatnost B.1, delatnost B.2, delatnost B.3 i delatnost B.5 (Pravilnik o polaganju stručnog ispita i uslovima za dobijanje licence i ovlašćenja za izradu glavnog projekta zaštite od požara i posebnih sistema mera zaštite od požara.

Prema zakonu  o privatnom obezbeđenju (Sl. glasnik RS br. 104/13) poslove privatnog obezbeđenja mogu vršiti pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji imaju licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, izdatu od strane Ministarstva. (član 8)

Uslove propisane ovim zakonom lica koja na dan stupanja na snagu ovog zakona vrše poslove obezbeđenja moraju ispuniti do 1. januara 2017. godine  (član 88)

Prvi korak ka dobijanju odgovarajuće licence za pravna lica, preduzetnike i fizička lica jeste pohađanje stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja koju mogu da sprovode Ministarstvo i pravna i fizička lica koja ispunjavanju tehničke, stručne i kadrovske uslove za obavljanje poslova obuke koja dobiju ovlašćenje Ministarstva (član 13)

Fizičko lice koje želi da dobije licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja podnosi Ministarstvu, odnosno ovlašćenom pravnom ili fizičkom licu prijavu za obuku fizičkih lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja. (član 14)

Lica koja su završila obuku fizičkih lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja polažu stručni ispit u Ministarstvu. (član 14)

Pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima koji ispunjavaju propisane uslove licenca se izdaje na period od pet godina

Na osnovu dobijenog Rešenja za sprovođenje stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja broj 118 Ministarstva unutrašnjih poslova od 14.10.2016., Almaks Security Systems d.o.o. ispunjava neophodne uslove za sprovođenja obuke u skladu sa Pravilnikom o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, sve materijalne, tehničke, stručne i kadrovske uslove.

Almaks Security Systems d.o.o. vrši obuku fizičkih lica po programu O1:

za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja (obuka O1)

Obuku O1 može pohađati svaki polaznik koji ispunjava uslove iz člana 12. Zakona o privatnom obezbeđenju, odnosno koje:

 1. je državljanin Republike Srbije;
 2. je punoletno;
 3. ima najmanje srednju stručnu spremu;
 4. je psihofizički sposobno za vršenje ovih poslova, što dokazuje lekarskim uverenjem nadležne zdravstvene ustanove

Obuka se realizuje na jednoj lokaciji, na Vračaru, ul. Gospodara Vučića 129, prema utvrđenom rasporedu:

 1. Ponedeljak od 14h
 2. Utorak od 14h
 3. Sreda od 14h
 4. Četvrtak od 14h
 5. Petak od 14h
 6. Subota od 10h

Na prvom času obuke, svaki polaznik dobija materijal za praćenje obuke. Obuka traje 36 nastavnih časova, što je 6 dana, u skladu sa Pravilnikom o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslovi privatnog obezbeđenja. Pored teorijske pripreme za ispit, predviđene su i praktične vežbe u cilju spremanja kandidata za samostalan rad po završenoj obuci.

Obuka O1

18.000,00 RSD + PDV

Plaćanje se vrši po predračunu na dan fakurisanja.

Za sve dodatne informacije, pitanja I nedoumice pošaljite nam mejl:
obuke@almaks.rs ili kontaktirajte na broj +381 66/82-82-500

Redosled koraka u realizaciji:

 1. Potvrdite, prijavite broj polaznika po obukama – rezervacija.
 2. Kompletirate dokumenta koja su potrebna za svakog polaznika.
  • Prijava za obuku sa čitko i kompletno popunjenim podacima.
  • Očitana ili kopirana lična karta.
  • Kopija državljanstva.
  • Kopija diplome gde se vidi koju školu je završio i stečeni stepen obrazovanja.
  • Lekarsko uverenje za poslove privatnog obezbeđenja bez oružja, ne starije od godinu dana.
 3. Ugovor između pravnih lica i dostaviti overen spisak polaznika obuke
 4. Obuka se realizuje u definisanom terminu.
 5. Fakturisanje i plaćanje
 6. Ukoliko je polaznik obuke prisustvovao časovima obuke, uspešno položio test i ispunio uslove iz Ugovora o obuci, dobija POTVRDU O OBUČENOSTI sa kojom se može prijaviti u MUP za polaganje ispita za odgovarajuću licencu.
Almaks Security Systems d.o.o. vrši obuku fizičkih lica po programima O3 i O4:

za obavljanje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite (obuka O3)

za obavljanje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite (obuka O4)

Osim licenci za odgovornog projektanta telekomunikacionih mreža i sistema (353), odnosno odgovornog izvođača radova telekomunikacionih mreža i sistema (453), za koje pružamo stručnu obuku, vrste licenci koje Almaks kao pravno lice poseduje su sledeće: LT 1, LT 2, LT 3, PR 1 (na osnovu Pravilnika MUP-a o polaganju stručnih poslova za vršenje poslova obezbedjenja); Delatnost B.1, delatnost B.2, delatnost B.3 i delatnost B.5 (Pravilnik o polaganju stručnog ispita i uslovima za dobijanje licence i ovlašćenja za izradu glavnog projekta zaštite od požara i posebnih sistema mera zaštite od požara).

Obuku O3 i O4 može pohađati svaki polaznik koji ispunjava uslove iz člana 12. Zakona o privatnom obezbeđenju, odnosno koje:

 1. je državljanin Republike Srbije;
 2. je punoletno;
 3. ima najmanje srednju stručnu spremu tehničke struke (O4).
 4. ima najmanje visoku stručnu spremu tehničke struke(03) za projektovanje, odnosno, najmanje srednju stručnu spremu za planiranje;
 5. je psihofizički sposobno za vršenje ovih poslova, što dokazuje lekarskim uverenjem nadležne zdravstvene ustanove;

Obuka se realizuje na jednoj lokaciji, na Vračaru, ul. Gospodara Vučića 129, prema utvrđenom rasporedu:

 1. Utorak od 14h
 2. Sreda od 14h
 3. Četvrtak od 14h
 4. Petak od 14h

Na prvom času obuke, svaki polaznik dobija CD sa kompletnim materijalom za praćenje obuke.

Za sve dodatne informacije, pitanja I nedoumice koje se ticu obuka O1,O3,O4 mozete nas kontaktirati na: obuke@almaks.rs ili kontaktirajte na broj +381 66/82-82-500

Cena obuke:

Obuka O3

9.000,00 RSD + PDV

Obuka O4

9.000,00 RSD + PDV

Za sve dodatne informacije, pitanja I nedoumice pošaljite nam mejl:
obuke@almaks.rs ili kontaktirajte na broj

Redosled koraka u realizaciji:

 1. Potvrdite, prijavite broj polaznika po obukama – rezervacija.
 2. Kompletirate dokumenta koja su potrebna za svakog polaznika.
  • Prijava za obuku sa čitko i kompletno popunjenim podacima.
  • Očitana ili kopirana lična karta.
  • Kopija državljanstva.
  • Kopija diplome gde se vidi koju školu je završio i stečeni stepen obrazovanja.
  • Lekarsko uverenje za poslove koje obavlja, ne starije od godinu dana.
 3. Ugovor između pravnih lica i dostaviti overen spisak polaznika obuke
 4. Obuka se realizuje u definisanom terminu.
 5. Fakturisanje i plaćanje
 6. Ukoliko je polaznik obuke prisustvovao časovima obuke, uspešno položio test i ispunio uslove iz Ugovora o obuci, dobija POTVRDU O OBUČENOSTI sa kojom se može prijaviti u MUP za polaganje ispita za odgovarajuću licencu.
Koristimo kolačiće kako bismo vam osigurali najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Daljim korišćenjem našeg sajta računamo da se slažete sa ovom politikom.