Politika privatnosti sajta

Politika privatnosti / Cookies polisa

Zaštita podataka

(1) Uopšteno

Poseta web sajtu www.almaks.rs  može dovesti do toga da se memorišu određene informacije o pristupu (IP-adresa, datum, vreme, posećene stranice).

Ovi podaci ne pripadaju u podatke povezane sa određenom osobom i registruju se anonimno. Oni se ocenjuju isključivo za statističke svrhe i sigurnost sistema. Podaci se ne prosleđuju trećim osobama, niti za komercijalne niti za nekomercijalne svrhe. Podaci se daju na uvid državnim telima samo ako je to propisano zakonom.

Osim toga, u uređaj korisnika, mobilni ili desktop,  mogu biti memorisani podaci u obliku takozvanih “Kolačića”. Njihova uloga je u tome da korisniku pojednostave pristup i da na optimalan način usaglase ponudu Almaks sa interesima korisnika. Korisnik ipak ima mogućnost da deaktivira ovu funkciju u okviru svog web preglednika. Međutim, u tom slučaju može doći do ograničenja mogućnosti korišćenja web lokacije. Korišćenje ličnih podataka sa ciljem zaključenja ugovornog odnosa ili brige o odnosima s klijentima može da usledi samo ako korisnik dobrovoljno unese te podatke na našoj web lokaciji. Na pismeni zahtev korisnik može da dobije izveštaj o tome koje lične podatke o njemu smo memorisali.

Almaks eksplicitno skreće pažnju na to da prilikom prenosa podataka na Internetu (npr. pri komunikaciji e-poštom) postoje bezbednosne praznine i da se podaci ne mogu u celosti zaštititi od pristupa trećih strana.

Almaks primenjuje tehničke i organizacione bezbednosne mere sa ciljem zaštite podataka korisnika od manipulacija, gubitka, uništenja, kao i od pristupa neovlaštenih osoba. Saglasno tehnološkom razvoju ove bezbednosne mere se stalno poboljšavaju.

Upotreba podataka za kontakt kojima se obeležava ponuđač – posebno broj telefona/faksa i adresa e-pošte – radi komercijalnog oglašavanja eksplicitno se smatra neželjenom, izuzev ako Almaks prethodno nije izdao pismenu saglasnost za to ili već postoji poslovni kontakt

“Ova web lokacija koristi Google Analytics, uslugu web analize kompanije Google Inc. (“Google”). Google Analytics koristi tzv. “kolačiće”, tekstualne fajlove, koji se snimaju na Vašem uređaju i koji omogućuju analizu korišćenja web lokacije. Google informacije o korišćenju ove web strane koje su na osnovu kolačića generisane (uključujući Vašu IP adresu) prosleđuje na Google-ov server u SAD. Želimo da Vas obavestimo, da je na ovoj internet stranici Google Analytics proširen kodom “_anonymizeIp”, da bi hvatanje IP-adrese (tzv. IP-Masking) bilo anonimno. Google koristi ove informacije da analizira Vaše korišćenje ove web strane za izradu izveštaja o aktivnostima na web strani, za potrebe operatera web strane i u vezi sa korišćenjem usluga web strane i Interneta. Google će preneti ove informacije i na treća lica ukoliko je to zakonski propisano i ukoliko treća lica obrađuju ove podatke u ime Google-a. Google neće ni u kom slučaju Vašu IP adresu da dovede u vezu sa drugim podacima Google-a. Vi možete da sprečite instalaciju ovih kolačića kroz odgovarajuće podešavanje u Vašem pretraživaču. Korišćenjem ove web strane dajete pristanak na obradu podataka o Vama koji su sakupljeni od strane Google-a na prethodno opisani način i u prethodno navedenu svrhu.”

Pored instaliranja programskih dodataka za pregledač ili u okviru pregledača na mobilnim uređajima, da biste ubuduće sprečili detektovanje Google Analytics-a na ovom veb-sajtu, možete to učiniti u podešavanjima (isključivanje opcije funkcionisaće samo u pregledaču i samo za ovaj domen). Na Vašem uređaju instaliraće se kolačić za isključivanje (Opt-Out-Cookie). Ako obrišete kolačiće u ovom pregledaču, moraćete ponovo da kliknete na ovu vezu

Na ovoj internet stranici se pomoću tehnologija firme Google Inc. (www.google.com), putem Remarketing koda prikupljaju i čuvaju podaci u svrhe marketinga i optimizacije. Na osnovu ovih podataka se pod pseudonimom mogu kreirati korisnički profili. U tu svrhu se mogu koristiti kolačići (Cookies). Kolačići su male tekstualne datoteke koje se lokalno čuvaju u keš memoriji internet pretraživača posetioca stranice. Oni omogućavaju prepoznavanje internet pretraživača. Podaci koji se prikupljaju putem Remarketing koda se bez izričitog pristanka dotične osobe neće koristiti za ličnu identifikaciju posetioca internet stranice i neće se preko nosioca pseudonima dovesti u vezu sa ličnim podacima. Prikupljanje i čuvanje podataka se može opozvati u svakom trenutku, na zahtev posetilaca naše web adrese.

(2) Prijava za newsletter:

Vaše lične podatke (adresa e-pošte, ime i prezime) Almaks GPS prosleđuje radi slanja informacija e-poštom bazi podataka koja se nalazi u vlasništvu kompanije Almaks, budući da ne koristimo usluge automatizacije procesa email marketinga, te ne ustupamo privatne podatke bankama podataka treće strane u vidu tehnoloških kompanija.

Odjava sa newsletter-a (Unsubscribe)
Korisnici koji ne žele više da primaju naš newsletter ili promotivne ponude mogu da ih odjave klikom na link “Otkazivanje newslettera” (Unsubscribe), koji se nalazi u svim Almaksovim mejlovima.

(3) Primenjivo pravo

Važi isključivo merodavno pravo Republike Srbije.

(4) Posebni uslovi korišćenja

Ako posebne odredbe o pojedinačnom korišćenju ove web lokacije odstupaju od navedenih tački (1) do (2), na to će eksplicitno biti ukazano na odgovarajućem mestu. U tom slučaju će za pojedinačne slučajeve važiti posebni uslovi korišćenja.

(5) Facebook Remarketing / Retargeting

Osim toga, ova internet stranica koristi Facebook Custom Audiences društvene mreže Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Ovaj Facebook piksel Vas u anonimnom obliku označava kao posetioca naše internet stranice. Ako ste tada prijavljeni na Facebook, mi možemo koristiti ove informacije kako bi na Facebooku na raspolaganje stavili reklame namenjene ciljnim grupama. Mi, kao pružalac usluga, na ovoj internet stranici ne dobijamo lične podatke o Vama kao posetioca ili Vaše podatke sa Facebooka. Dodatne informacije u vezi sa ovim možete naći u izjavi o zaštiti privatnosti na Facebooku pod https://www.facebook.com/about/privacy/. Kao posetilac naše internet stranice imate mogućnost da ovde deaktivirate Facebook Custom Audiences.