Procena rizika

Zdravo i bezbedno okruženje čini polaznu pretpostavku uspešnog poslovanja. Bez obzira na vrstu delatnosti i veličinu, obim proizvodnje i prostornu dimenzionisanost i tržišnu pozicioniranost, poslovne organizacije su danas izložene riziku i neizvesnosti. Procena i predviđanje budućih ishoda su nezaobilazan element strategije svake organizacije.

S obzirom na to da je rizik konstanta, organizacije su prinuđene da posluju i opstaju u uslovima rizika, te stoga moraju sa njime i da upravljaju. On se može smanjiti, ali se ne može eliminisati. Upravljanje rizikom se najčešće definiše kao prateća upravljačka funkcija gde se sve preduzetničke aktivnosti orijentišu ka mogućim rizicima. Pri tome se ispituju i kontrolišu u pogledu moguće potencijalne smetnje, da bi se preduzeće osposobilo da upravlja takvim potencijalnim smetnjama i opasnostima. Osnovna svrha izrade i primene procene rizika je stvaranje uslova za donošenje efikasnih i efektivnih odluka u procesu zaštite lica, imovine i poslovanja preduzeća, kao i da se utvrde i određeni postupci za zaštitu kritične infrastrukture ili oporavak u slučaju krizne ili vanredne situacije.

Procena rizika je integralni deo procesa upravljanja rizikom i predstavlja celovit postupak identifikovanja potencijalnih opasnosti, analize i procena rizika u čemu Vam kompanija Almaks Security Systems stoji na usluzi.

Koristimo kolačiće kako bismo vam osigurali najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Daljim korišćenjem našeg sajta računamo da se slažete sa ovom politikom.