DLF1191-AA

Šifra: 8855
Siemens

Uporedi

DLF1191-AA Filter za kratka rastojanja od 7 do 10m.
Služi da oslabi signal na kratkim rastojanjima.

Brands