FDCIO221

Šifra: 8834
Siemens
Raspoloživost:

Pozovite


Uporedi

FDCIO221 Adresabilni ulazno/izlazni modul sa 1 ulazom i 1 izlazom.
1 beznaponski monitorisani kontakt za nadgledanje otvorenosti linije ili kratkog spoja i 1 beznaponski relejni izlaz (AC 22V, 2A) ili kao nadgledani strujni krug (DC 30V, 2A).
Napajanje sa protivpožarne petlje, IP30 stepen zaštite, IP65 sa kućištem FDCH221.

Brands