Prošlog meseca Almaks je zvanično postao Siemens Solution Partner, čime je Almaks uključen u deo Siemens globalne zajednice partnerstva u distribuciji tehnologije ovog brenda.

Ova zajednica je savršen izbor za sve koji se nalaze u poslovima inženjeringa, integracije i implementacije sistema, i podrazumeva visok standard kada je rad u oblastima tehničke zaštite u pitanju.

U našoj ponudi možete pronaći Siemens proizvode, ili možete kontaktirati naš tim inženjera tehničke zaštite, koji će vas informisati o ponudi.

Dojava Požara

Sistemi dojave požara su strogo definisani zakonom.

Projektovanje takvih sistema rade stručna lica sa licencom.

Za rano otkrivanje požara koriste se dim i toplota. Javljači požara, konvencionalni i analogni adresabilni, koriste iste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature, treperenje plamena ili izvora toplote.

Informaciju dalje prosleđuju do protivpožarne centrale koja proverava verodostojnost signala.
U slučaju potvrde kritične vrednosti aktivira se alarm. Alarm se može oglasiti pomoću sirene ili putem telefonske dojave.

Moguća je integracija provalnog i protivpožarnog sistema.
Relejni izlaz sa požarne centrale se uvodi u alarmnu centralu na zonu koja je aktivna 24h.
Po aktiviranju automatskih ili ručnih javljača biće aktivirana telefonska dojava putem koje se kontaktira monitoring centar.
Nakon dojave dežurna služba će poslati u objekat interventu i dežurnu vatrogasnu službu.

Dojava požara

Konvencionalne centrale se sastoje od određenog broja konvencionalnih zona.
Prema propisu, jedna zona sadrži do 30 javljača požara ili ručnih javljača požara.
U slučaju aktiviranja javljača požara, na centrali za dojavu požara javlja se signal alarma na liniji (zoni).
Nije moguće sa centrale ustanoviti koji je javljač aktiviran i zato je poželjno ručne javljače požara spajati u zasebnu zonu.

Adresabilni sistemi za detekciju i dojavu požara pružaju najmoderniju i najbolju zaštitu od požara.
Osim olakšanog testiranja ovi sistemi se odlikuju velikom fleksibilnošću i preciznošću detekcije požara.
Kada kažemo da je sistem "adresabilan" to znači da svaki detektor u sistemu ima svoju individualnu adresu, tako da u slučaju požara imate preciznu informaciju koji je detektor u kojoj prostoriji aktiviran.

U ovoj oblasti predlažemo ugradnju visoko kvalitetne opreme proizvođača Detnov, Nittan, Bentel, Advanced, GLT Zeta, Satel i SD3.

Almaks u ponudi ima protiv požarne centrale (pp centrale), senzore, ručne javljače, detektore dima, optičke detektore, detektore plamena za adresabilne i konvencijalne sisteme dojave požara. Almaks isto nudi usluge servisiranje sistema dojave požara.