Akt o proceni rizika kao zakonska obaveza

U skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju i i dopunama zakona koje su stupile na snagu 21.11.2018.godine („Sl. glasnik RS”, br. 104/2013 i 42/2015 i 87/18), previđeno je da mala, srednja ili velika pravna lica, pre zaključivanja ugovora o tehničkom obezbeđenju moraju da imaju Akt  o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja kao i Plan obezbeđenja.

.Od ove obaveze oslobođeni su objekti za stanovanje, mikro pravna lica i preduzetnici. Budući da Almaks kao pružalac usluga privatnog obezbeđenja i korisnik usluga ne mogu zaključiti ugovor ukoliko ne postoji potrebna tehnička dokumentacija, obaveštavamo sve zainteresovane o ovoj novini, jer imamo veliki broj upita ovim povodom.

Odredbe Zakona propisuju izuzetno stroge novčane kazne za nepoštovanje zahteva, kako za izvođače radova, isto tako i za korisnike, a one se kreću u rasponu od 500.000 do 2.000.000 dinara.

Ukoliko pak ne posedujete bilo koji od ovih Akata, a i dalje imate potrebu za tehničkim sistemima obezbeđenja, to možete prepustiti Almaksu, posedujemo Licencu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja izdatu od strane MUP RS, kao i Licencu za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite, te da imamo kapacitete da poštujemo zakonsku proceduru.

Dovoljno je samo da kontaktirate naše kolege iz sektora Procene rizika koje su upoznate sa novim zakonskim procedurama i za relativno kratko vreme mogu da vam pripreme neophodnu dokumentaciju. Ukoliko pak imate i dalje nedoumica, možete da se obratite našoj pravnoj službi radi konsultacija.