Almaks sertifikovan za pristup tajnim podacima Ostavite komentar

Odgovoran i profesionalan odnos prema klijentima, kao i poštovanje propisa preporučili su Almaks Security Systems za dobijanje Sertifikata za pristup tajnim podacima stepena tajnosti Poverljivo (broj: 209/2017). Ovaj sertifikat važi 10 godiina, a Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka utvrdila je da naša kompanija poseduje kapacitete za čuvanje tajnih podataka do stepena tajnosti Interno, u skladu sa Zakonom i pratećim podzakonskim aktima.

Leave a Reply