Almaks Security Systems sertifikovan za pristup tajnim podacima Ostavite komentar

Odgovoran i profesionalan odnos prema klijentima, kao i poštovanje propisa preporučili su kompaniju Almaks Security Systems da joj se izda Sertifikat za pristup tajnim podacima stepena tajnosti Poverljivo (broj: 209/2017). Ovaj sertifikat važi 10 godiina, a Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka utvrdila je da naša kompanija poseduje kapacitete za čuvanje tajnih podataka do stepena tajnosti Interno, u skladu sa Zakonom i pratećim podzakonskim aktima.

Ovaj sertifikat dobilo je ukupno 200 pravnih lica, a od osnivanja Kancelarije do sada je izdato ukupno 775 sertifikata, na različitim nivoima stepena tajnosti. Predstavlja nam zadovoljstvo da smo ispunili sve zakonom propisane uslove i da je naš rad priznat, što nam predstavlja motiv više da u istom maniru istrajemo i u narednim godinama.

Leave a Reply