Kontrola čuvarske službe – Active Track

Sistem se sastoji od čitača sa punjačem baterije, lokacijskih dugmadi, čuvarskih identifikacionih privezaka i softvera ili WEB aplikacije.