GPS praćenje vozila Eco driving

Nova besplatna usluga za GPS korisnike: Eco driving

Korisnici Almaks GPS sistema za praćenje vozila od sada imaju na raspolaganju novu, potpuno besplatnu opciju: Ocenjivanje stila vožnje zaposlenih. Eco driving funkcija pruža mogućnost da se na osnovu različitih parametara na skali od 1 do 6 ocenjuje način na koji se zaposleni „ophodi“ prema vozilu.

U osnovnom, basic paketu negativne poene predstavlja prekoračenje brzine, gde naš sistem „čita“ ograničenja u naselju, na magistralnim i autoputevima, kao i vreme trajanja tog prekoračenja.

Kod naprednog, CAN Bus uređaja osim prekoračenja brzine i trajanja nepropisne vožnje, ocenjuje se i G sila, odnosno naglo kočenje, vožnja pri visokom broju obrtaja, kao i naglo pritiskanje papučice za gas. Korisnik ima opciju da sam odabere u kom intervalu će kontrolisati ponašanje vozača (dan, nedelja, mesec…), ali i mogućnost da na osnovu sopstvenih potreba odabare šta je po njemu najteži prekršaj.

Sve ove funkcije doprinose:

  • manjoj potrošnji goriva,
  • produžavanju veka trajanja motora
  • bezbednijem ponašanju u saobraćaju. 

Za postavljanje sistema po vašim željama, kao i za kasnije analize stoji vam na raposlaganju naša iskusna tehnička podrška