Procena rizika u zastiti lica, imovine i poslovanja Srbobran

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u opštinskoj upravi Srbobran

Kompanija Almaks Security Systems potpisala je ugovor sa opštinom Srbobran čiji je cilj da se izradi akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja na objektima koje OU Srbobran koristi. Ovim dokumentom biće obuhvaćeni svi potencijalni izazovi, rizici i pretnje, a procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja sadržaće i mere za unapređenje kako na polju fizičkog, tako i na polju tehničkog obezbeđenja, uz akcenat na preventivu. U gradskoj upravi Srbobran, prema podacima iz 2004. godine radi 3.329 ljudi, a ova opština je među prvima u Srbiji koja ozbiljno radi na podizanju nivoa bezbednosne kulture.

Podsetimo, Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja obavezna je na osnovu Uredbe o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite. Uredba stupa do snagu 16. decembra ove godine. U obavezno obezbeđene pored organa grada i jedinica lokalne samouprave spadaju još i zatvoreni objekti, dvorane, hale i drugi objekti namenjeni za okupljanje građana kapaciteta smeštaja 5.000 građana i više, otvoreni objekti, stadioni i drugi objekti namenjeni za okupljanje građana kapaciteta smeštaja 20.000 građana i više, tržni centri otvorenog i zatvorenog tipa površine 10.000 metara kvadratnih i više, objekti saobraćajne infrastrukture (autobuske i železničke stanice) za grad sa više od 50.000 stanovnika…