Realizovan projekat video nadzora

Još jedan projekat video nadzora uspešno je realizovan od strane kompanije Almaks Security Systems. Iz liste referentnih objekata koje smo do sada realizovali izdvajamo objekat Istraživačkog razvojnog instituta Vlatacom u Beogradu  gde je implementirano HikVision rešenje IP sistema video nadzora sa sledećom opremom:

HKV-DS-2CD2120FI                    kom. 32
IP kamera full HD rezolucije u antivandal dome kućištu

HKV-DS-7616NI-E2/16P/A            kom.4
Mrežni 16-kanalni snimač sa ugrađenim PoE switch-em

Pored osnovne funkcije bezbednog skladištenja i arhiviranja snimljenog video materijala ovaj projekat je zahtevao i realizaciju lokalnog i daljinskog nadzora sistema preko specijalizovanog softvera, gde je HikVision softversko rešenje iVMS-4200 u potpunosti ispunilo zahteve korisnika i obezbedilo stabilno funkcionisanje sistema.

Od momenta puštanja sistema u rad sistem funkcioniše stabilno i pouzdano što uz mnoge druge slične projekte predstavlja još jednu potvrdu kvaliteta opreme HikVision.