Realizovan projekat video nadzora

Iz liste referentnih objekata koje smo realizovali izdvajamo objekat Istraživačkog razvojnog instituta Vlatacom u Beogradu  gde je implementirano HikVision rešenje IP sistema video nadzora sa sledećom opremom:

HKV-DS-2CD2120FI                    kom. 32
IP kamera full HD rezolucije u antivandal dome kućištu

HKV-DS-7616NI-E2/16P/A            kom.4
Mrežni 16-kanalni snimač sa ugrađenim PoE switch-em

Pored osnovne funkcije bezbednog skladištenja i arhiviranja snimljenog video materijala ovaj projekat je zahtevao i realizaciju lokalnog i daljinskog nadzora sistema preko specijalizovanog softvera, gde je HikVision softversko rešenje iVMS-4200 u potpunosti ispunilo zahteve korisnika i obezbedilo stabilno funkcionisanje sistema.

Od momenta puštanja sistema u rad sistem funkcioniše stabilno i pouzdano što uz mnoge druge slične projekte predstavlja još jednu potvrdu kvaliteta opreme HikVision.