Anatomija sistema tehničke zaštite u komercijalne svrhe

Koja je prva stvar na koju mislite kada razmišljate o komercijalnom sigurnosnom sistemu? Kamere? Alarmi? Kontrole pristupa? Šta god da mislite o tome, šanse su da ima mnogo više stvari koje vode do najidealnijeg rešenja namenjenog vašem poslovanju, restoranu, maloprodajnom prostoru ili skladištu, koje ne biste mogli ni da zamislite.  Dobra sigurnost za sisteme u komercijalne svrhe je rezultat mnogih različitih delova koji sve zajedno rade na zaštiti vaših prostorija, vašeg osoblja i vašeg imovine. Bez obzira da li imate mala preduzeća, bar ili restoran ili skladište, mnoge komponente koje ulaze u vaš sistem komercijalnog sigurnosnog sistema su iste, jednostavno postavljene u manjoj ili većoj meri u zavisnosti od vaših bezbednosnih potreba.

Iako bi dobar sigurnosni sistem treba da  bude zastrašujuć potencijalnim lopovima, ne treba da  bude zastrašujuć prema vama. Evo prikaza anatomije jednog funkcionalnog komercijalnog sigurnosnog sistema:

  • Kontrolna tabla je mozak vašeg komercijalnog sigurnosnog sistema. Ona komunicira sa svakom instaliranom komponentom i ono što vam omogućava da rukujete  sigurnosnim sistemom. Kontrolna tabla takođe komunicira sa klučevima koji vam omogućavaju odgovornim licima i zaposlenima da unesu svoj kod kada ulaze ili odlaze. Takođe, i da nadzirete uređaje i panik tastere koji se mogu postaviti na strateške lokacije sa zadatkom da pošalju dojavu u bilo kom slučaju hitne intervencije ili vanrednog stanja.
  • Ako je kontrolni panel mozak vašeg komercijalnog sigurnosnog sistema, onda pomislite na 24/7 monitoring kao svoj autonomni nervni sistem, stvar koja održava rad vašeg srca i pluća čak i kada spavate. Monitoring 24/7 omogućuje vašem sistemu za bezbednost pristup  kontrolnom centru odakle se može odmah pozvatii policija ili vatrogasna služba, u slučaju hitne intervencije,  ili ukoliko se sistem isključi, čak i ako niko nije tu.
  • Alarmi su verovatno prva stvar na koju većina ljudi misli kada razmišljaju o komercijalnoj sigurnosti, a takođe su i srce većine komercijalnih sigurnosnih sistema. Alarmi dolaze u raznim vrstama, a uključuju i stvari poput detektora kretanja i detektora lomljenja stakla. Najbolji detektori pokreta imaju pasivnu infracrvenu i mikrotalasnu tehnologiju, dok najnapredniji detektori stakla uključuju “šok senzore” koji otkrivaju uticaj staklene pauze. Alarmni sistem takođe generiše izveštaje o otvaranju / zatvaranju koji govore o tome kada je sistem aktiviran ili je deaktiviran, mimo instrukcija.
  •  Kontrola pristupa prostorijama je jedna od ključnih komponenti većine komercijalnih sigurnosnih sistema. Pored toga što vam dozvoljava da znate ko je u zgradi, kontrola pristupa može da omogući različit nivo  pristupa različitim zaposlenima, u zavisnosti od njihovih potreba i dužnosti. Elektromehanički ključevi, čitači kartica, mag brave i drugi uređaji pomažu u tome da se pravi odgovarajući ljudi nalaze na pravim mestima u pravo vreme. Kontrola pristupa  takođe stvara sopstveni dnevnik koji vam dozvoljava da znate kada zaposleni ulazu ili odlaze, dok Touch Sense Bars (TSB) obezbeđuje da zaposleni mogu bezbedno da izađu u slučaju hitne intervencije.
  • Video nadzor vam daje vizuelni zapis o tome šta se dešava unutar ili izvan vašeg poslovanja. Kamere se mogu podesiti za snimanje bilo kada su senzori pokreta u pitanju  ili 24/7, u zavisnosti od vaših potreba za bezbednošću, dok DVR-ovi povezani direktno na kamere snimaju kompletan  video nadzor. Mrežni video rekorderi su takođe dostupni kao deo našeg IP nadzora, zajedno sa TruVision kamerama.

Bez obzira na potrebe komercijalne prirode kada je sistem tehničke zaštite u pitanju, dobro poznavanje vašeg  sigurnosnog sistema pomoći će vam da na najdelotvorniji način zaštitite svoje prostorije, osoblje i vašu imovinu. Mi možemo pomoći da vi i vaše preduzeće procenite bezbednosne rizike i pronađete odgovarajući komercijalni bezbednosni sistem za  jedinstvenu primenu. Pored osnovnih informacija koje možete pronaći na našem sajtu, pozovite nas radi detaljnijih informacija i saveta koje ćete dobiti od profesionalnih i stručnih lica u oblasti tehničke zaštite.