Sistemi za dojavu požara – česta razlika između života i smrti

Kada se dogodi nepredviđena situacija kao što je požar, delovanje sistema za dojavu požara predstavlja dragocen alat. Vatra kao pojava je destruktivan element, ukoliko izmakne kontroli, i deluje stihijski. Po pravilu se širi brzo, izaziva pustoš, i ostavlja ogromnu štetu i na imovini, a nažalost, šteta često nije samo materijalne prirode.

Kako požar nastaje?

Izvor požara može da bude različit, često potpuno zanemarljiv kao potencijalna opasnost, čak nevažno da li je u pitanju ljudski faktor ili je tehnička stvar u pitanju. To može da bude pikavac cigarete, šibica, kvar na instalacijama ili nešto sasvim drugo, uzrok može da nastane bilo gde.

Požar takođe može da nastane bez obzira na sve mere opreza i prevencije. Upravo to je razlog da se rana detekcija požara poveri onim sistemima koji su apsolutno pouzdani i dokazani u praksi. Prevencija požara, kao i dojava, nije nešto što treba shvatiti olako. Sistemi za dojavu požara predstavljaju umetnost svoje vrste, na čijem razvoju i testiranju radi niz stručnjaka tehničke zaštite.

 

Čemu služe sistemi za dojavu požara?

Cilj sistema za dojavu požara je da vas i vaše poslovno okruženje učine potpuno bezbednim, i da eliminišu svaki faktor rizika, u njegovoj najranijoj fazi. Zbog toga se ovi uređaji smatraju najpouzadnijim kada je u pitanju upozorenje na pojavu vatre u radnim prostorijama ili okruženju.

U ovom trenutku ne postoji bolja i pouzdanija garancija za bezbednost vašeg ličnog ili poslovnog prostora kada su požar i vatra u pitanju, od sistema za dojavu požara. Samo je pitanje izbora proizvođača opreme. Ugradnju ovog sistema možete posmatrati kao investiciju, i to od neprocenjivog značaja, s obzirom na to koliko može da vam se isplati onda kada  je najpotrebnije.

Kako deluju sistemi za dojavu požara?

Za rano otkrivanje požara koriste se dim i toplotaJavljači požara, konvencionalni i analogni adresabilni, koriste iste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature, treperenje plamena ili izvora toplote.

Sistemi za dojavu požara trebaju da budu stabilni, mogu da budu konvencionalni, a prednost je u slučaju da su adresabilni, jer pružaju najmoderniju i najbolju zaštitu od požara. U tom slučaju će oni po automatizmu alarmirati sve koji se nalaze u neposrednom okruženju gde se pojavio požar da deluju, ili da se sklone na bezbedno mesto, a adresabilni pokazuju tačno mesto gde je požar lokalizovan.

 

Šta vam preporučujemo…

Kada je poslovanje u pitanju ne treba diskutovati o tome da li je ovakav sistem potreban, definitivno jeste, jer je najefikasnija zaštita lica, imovine i poslovanja. Glavno pitanje je šta bi za svakog interesenta bio najpovoljniji izbor. Mi bi smo vam u ovom slučaju  predlažili ugradnju visoko kvalitetne opreme proizvođača Detnov, Nittan, Bentel, Advanced, GLT Zeta, Satel i SD3.