Sistemi za bezbednost sa glasovnim komandama: više od upozorenja


Sistemi za bezbednost sa glasovnim komandama: više od upozorenja


Instaliranje pouzdanog i efikasnog sistema za dojavu požara je od elementarnog značaja za pitanje prevencije i garancija sigurnosti za imovinu. Dok tradicionalni alarmi protivpožarni sistemi i dalje odlično rade, nova tehnologija sa glasovne komandama izaziva sve veću pažnju jer ekspresno upozorava na  hitne slučajeve i neposrednu opasnost, omogužava bržu reaciju i smanjuje nalet panike. Instaliranje jednog ovakvog sistema može da bude vrlo mudra investicija za bezbednost vaše imovine.

Šta je to sistem za bezbednost sa glasovnim komandama?

Sistemi za bezbednost sa glasovnim komandama pružaju mogućnost komunikacije u slučaju nužde pokretanjem postupaka evakuacije ili spašavanja. Ovi sistemi su unapređenje  sistema za dojavu požara - Koriste se kao masovna obaveštenja za  slučaj opasnosti, hemijski udar i dr; pored pružanja uputstava za evakuaciju požarnog alarma. Iz tog razloga, sistemi za evakuaciju glasa se ponekad nazivaju i „sistemi masovnog obaveštavanja“ ili „Sistemi za komunikaciju u hitnim slučajevima“.

Koja je razlika između ovog i tradicionalnog protivpožarnog alarma?

Govorna poruka na opasnost: Glavna razlika između sistema sa glasovnim komandama i tradicionalnog sistema za dojavu požara je sistem govotnih poruka,  ne samo sirene. Tradicionalnih alarmi često mogu da budu stresni a ne uvek pouzdani, da izazovu veći haos i paniku. Jednostavan zvuk aktivnog alarma ne obezbeđuje smer za evakuaciju i ograničen je na glasne sirene i svetlosne signale. Tehnologija glasovnih poruka pomaže da se smanji panika tako što se lica koja se evakuišu vode iz objekta najkraćim i najsigurnijim putem.

Životne bezbednosne situacije: Tradicionalni požarni sistemi upozoravaju samo na mogući požar u zgradi. Sistemi govornih poruka upozoravaju i na druge moguće opasnosti ili situacije kao što su vremenske neprilike, curenja gasa, izlivanja hemikalija, pa čak i iskliznuća voza iz šina. Sistem za komunikaciju u hitnim slučajevima može se prilagoditi vašim specifičnim potrebama u zavisnosti od okruženja. Vatra nije jedina opasnost sa kojom se zgrada ili biznis mogu suočiti, a glasovni evakuacioni sistem vam pruža sveobuhvatan način upozoravanja putnika u opasnosti.

Integracija: Za razliku od tradicionalni protivpožarnih alarma koji se možda mogu integrisati sa vašim sigurnosnim sistemom, glasovni evakuacioni sistemi mogu se sigurno integrirati sa drugim sistemima za bezbednost kako bi omogućili glasovnu razmenu poruka, e-mail poruke, ostale notifikacije i upozotrenja, sve sa ciljem da pruže kompletno rešenje za vas.

Da li vam je potreban ovakav moderniji sistem?

Međunarodnom građevinski kodeks propisuje da sistemi ovog tipa moraju da budu instalirani u svim novim okupljališnim prostorima sa kapacitetom većim od 1.000 ljudi, svim obrazovnim ustanovama sa kapacitetom više od 100 ljudi, kao i sa svim ostalim objektima sa većom frekvencijom posetilaca. Čak i ako to nije potrebno, ne postoji zabrana instaliranja ovih sistema u drugim tipovima objekata. Pored toga, ovi sistemi nisu ograničeni na upotrebu u zatvorenom prostoru - mogu da se koriste na otvorenom prostoru, mogu da iskoriste prednosti bezbednosnih funkcija koje pruža sistem sa glasovnim komandama.

Sistemi za bezbednost sa glasovnim komandama, iako ne najveća novina, postaju sve popularniji kao način komuniciranja u rizičnim situacijama. Sistemi glasovnih komandi za evakuaciju mogu da koriste unapred snimljenu poruku ili PA sistem za obaveštavanje putnika u zavisnosti od tipa objekta i onoga što autoritet ima nadležnost. Sistemi za dojavu požara moraju da ispunjavaju visoke standarde  pogledu bezbednosti.

Poznavanje svih pravila i propisa sistema za bezbednost sa glasa može biti teško i veoma teško savladati. Bilo da odlučite da želite da instalirate sistem za glasovnu aktivaciju, ili želite da razgovarate o opcijama koje najbolje odgovaraju vašim potrebama, najbolje je obratiti se za savet profesionalcima. Posvećeni smo vam da vam pružimo sveobuhvatan sistem, prilagođen vašem objektu, vašem poslovanju i vašim potrebama.

Koristimo kolačiće kako bismo vam osigurali najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Daljim korišćenjem našeg sajta računamo da se slažete sa ovom politikom.