video-nadzor-škola-almaks-security

Treba li školama video nadzor u učionicama?

Tema vršnjačkog nasilja je prisutna na dnevnoj bazi u javnosti, medijima, unutar škola čiji stručni timovi rade na suzbijanju pojave. Video nadzor je doneo određeno olakšanje i pomak na bolje, ako je suditi prema rečima onih koji su na ovu temu govorili. Postoji još jedno važno pitanje koje je za sada ostavljeno po strani – trebaju li našim školama kamere i unutar učionica?

almaks-security-system-škola

Aktuelno stanje

Postavljanje video nadzora u škole donelo je brojne benefite svim ustanovama koje imaju ovakav vid obezbeđenja. I u tom pogledu postoji apsolutna saglasnost. Šta više, svi su svesni toga da imaju potrebu za tim, jer imaju nadzor neprestano. Jedan broj škola je samostalno obezbedio sredstva za ugradnju video nadzora, deo njih je to uspeo kroz donacije, a u nekim slučajevima sami učenici su pokretali akcije i inicijative, i sami svesni značaja i koristi.

Dakle, nije pitanje da li su kamere luksuz ili ne, to je definitivno potreba. Bezbednost se podiže na značajno viši nivo, ostvaruje se daleko efikasnija kontrola i uvid u zbivanja, tako da se u slučaju incidenata ne svodi sve samo na izjave svedoka i rekonstrukciju događaja iz više različitih uglova. Nego se to jednostavnije učini putem objektivnijeg izvora, ukoliko je sve zabeleženo okom kamere. Neki čak navode das u na kraju ostvarili i uštede jer nisu morali da angažuju noćne čuvare, iako im je inicijalni trošak bio veći, na duži rok se pokazalo kao ekonomično rešenje.

Ovo su sve argument koji govore u prilog video nadzoru u školama, i koliko god osoba da anketirate, rezultati će u više od 95% slučajeva biti podrška ovakvom vidu zaštite. Međutim, šta bi se dogodilo ukoliko bi se postavilo pitanje – da lit se za to da se uvede video nadzor u učionice? Onda bi se naišlo na dosta polarizovanu situaciju i prilično podeljena mišljenja.

video-nadzor-almaks-security-systems

Za ili protiv

Na osnovu anketa koje su do sada sprovedene ovakva mogućnost video nadzora je prilično osporavana. Ne samo među decom i roditeljima, već i među samim nastavnim osobljem. Navode se veoma različiti argumenti na osnovu kojih protivnici smatraju da kamerama nije mesto u učionicama.

Najčešći razlog je narušavanje privatnosti, ništa manje navodi se i mogućnost zloupotrebe snimaka dece od strane  drugih roditelja ili onih koji dođu u posed snimaka. Nastavnici s druge strane tvrde da ne žele ni da njihova privatnost bude narušena, jer ako kamera nema u ordinacijama lekara ili u drugim službama, zbog čega bi se postavljale unutar učionica.

Postoji pak druga strana koja tvrdi da itekako postoji opravdana potreba za kamerama unutar učionica. Jedan broj nastavnika kaže – ja nemam problema sa tim, radim potpuno savesno, šta više, odgovara mi da ih bude. Drugi dodaju da nemaju problema jer i učenici koriste mobilne telephone da snimaju na času, što  je mimo zakona, tako da bi mogli da budu zaštićeni od zloupotreba. Određen broj roditelja je u potpuno saglasan sa ovom idejom, jer bi vrlo rado da imaju uvid u ponašanje svoje dece i ostalih iz razreda za vreme časa.

Da ne mislite da oko ovog pitanja postoji podela samo u Srbiji, postoji i u drugim zemljama, gde je čak i izraženija. U nekim od zapadnih zemalja postoji već praksa video nadzora u učionicama, što je najčešći slučaj u vrtićima. Projekat je dao pozitivne rezultate, jer roditeljima omogućavaju i live stream, odnosno prikaz u realnom vremenu. Pokazalo se da su zadovoljni  roditelji, ali da ni nastavnici nemaju problem jer mnogi tvrde da su na taj način izgradili odnos međusobnog poverenja.

neophodna-zaštita-dece-almaks-security-systems

Zakonska regulativa

Prema važećoj zakonskoj regulativi ostaje otvoreno pitanje kako bi se ovakva forma video nadzora sprovela u praksi. Mnogi se pre svega pozivaju na zaštitu lične privatnosti kao pravni argument. Prema dosadađnjim anketama koje su urađene u nekolicini škola, većina se nije izjasnila pozitivno na ovu temu. Snimci se ni u kom slučaju ne bi mogli koristiti bez saglasnosti učenika i roditelja.

Generalno ova oblast nije najpreciznije definisana zakonom, iako je pitanje prilično osetljivo, već je ostavljena mogućnost školama da same donose odluku o video nadzoru u skladu sa svojim potrebama. Bar u ovom trenutku, video nadzor postoji u školama, i to pre svega u hodnicima i školskim dvorištima, koje su i najkritičnije tačke kada je u pitanju vršnjačko nasilje.

Video nadzor u učionicama za sada ostaje samo teorija. Iako ima i onih prosvetnih radnika koji su se izjasnili da prilikom posete nekog od agresivnih roditelja uvek koriste deo hodnika koji je pokriven video nadzorom i da bi vrlo rado želeli da u tim momentima imaju video nadzor i u učionicama.

Šta vi mislite – treba li našim školama video nadzor u učionicama?  Da li bi se na taj način pozitivnije uticalo na problem zvani vršnjačko nasilje i njegovo efikasnije suzbijanje?