Zašto se fiber optika sve češće koristi u AV projektima


Zašto se fiber optika sve češće koristi u AV projektima


U proteklih nekoliko godina došlo je do značajnih promena u AV aplikacijama, u kojima su se najviše koristili tvisted-pair kablovi  za video distribuciju. Međutim, kako su se povećavali zahtevi što se tiče video kvaliteta i propusnog opsega, kao što i rastojanje između izvora i displeja raste, fiber infrastruktura počinje da se pojavljuje u komercijalnim AV aplikacijama. Postoji nekoliko razloga zbog kojih dodavanje fiber vlakana postaje primetno, tako da navodimo samo neke od njih:

1. Fiber optika u funkciji unapređenja komercijalnog AV propusnog opsega

Video propusni opseg je skočio sa prelazom sa 1080p slika na 4K,   uz dodatak HDR i dubokih informacija o boji. Da bi se izbegla kompresija na tom ogromnom toku podataka, moraju da se eliminišu sve potencijalne greške. Tradicionalne mreže bakra dosegle su svoje trenutne granice. Fiber vlakna, s druge strane, u stanju su da vrše protok informacija od 25 Gbps i više. Kako će u budućnosti biti potreban što veći propusni opseg, više podataka, audio i video signal će moći da se prenose preko istog kabla sa optičkim vlaknima, uz samo nekoliko izmena u komponentama.

2. Fiber prenosi audio i video signal na veću udaljenost od bakra

Čak i najbolji sistemi koji se proizvode na bazi bakra počinju da ograničavaju rastojanje na 100 metara. Fiber je odličan izbor za duže radnje; signal koji prolazi kroz vlakno ne trpi isti intenzitet slabljenja kao kada je bakar provodnik. Može se lako produžiti i do 10 puta preko tog rastojanja, što je idealno za AV sisteme  za velike konferencijske centre ili dvorane, na primer.

3. Fiber vlakna su otpornija na smetnje u prilikom prenosa signala

Jedna od najvećih opasnosti za AV signal je ometanje spoljašnjeg izvora. Na električni signal može da utiče buka - naročito iz drugih AV kablova, jer obično funkcionišu na istoj frekvenciji. Svetlost u optičkom kablu je imuna na ovu vrstu smetnji jer ne poprima ili emituje ovu vrstu impulsa. Važno je napomenuti, međutim, da električni šum može da potiče i od drugih stvari, kao što su radio frekvencije, udari groma, promene temperature ili elektromagnetne smetnje od bežičnih pristupnih tačaka, rasvetnih uredjaja ili HVAC sistema.

4. Fiber kablovi su manjih dimenzija

Manje su veličine i težine od bakarnih kablova, zbog čega mnogi AV dizajneri i instalateri smatraju  fiber optičke kablove kao lakše i jednostavnije za transport i instalaciju za AV projekte.

Odabir najpogodnijih fiber optičkih  vlakana za komercijalne AV projekte

Kao i kod kablovske kategorije, odabir tipa fiber kabla koji se koristi u komercijalnom AV projektu može da znači razliku u ukupnim performansama. Potrebno je da se uzmu u obzir brojni faktori, poput toga gde, kako i u koju namenu će se koristiti optika. Prva odluka je da li će vaš fiber sistem biti deo infrastrukture za izgradnju ili ćete ga postaviti kao odvojen sistem "point-to-point" između AV uređaja. Možda ćete morati da uskladite opremu sa postojećim kablovima.

Sledeći korak je izbor između singlemod i multimod konektora (ili možda oba). Na ovu odluku tipično najviše utiču  vrsta sistema i parametara koji su vam potrebni. Puno AV opreme, posebno među profesionalcima, dostupno je samo u jednom modu. Međutim, više sistema u kombinaciji dizajnerima nudi mogućnost izbora.

Generalno, singlemod je malo skuplji sistem (kabl je u stvari jeftiniji), ali omogućava konekciju na veća rastojanja i veći propusni opseg. Sa multimodom konektorom imate nekoliko izbora kada je u pitanju kvalitet i veličina stakla. Ovaj mod se po prirodi stvari koristi na kraćim rastojanjima i najčešće se nalazi unutar objekata. Kako tehnologija napreduje, razlike između ova dva moda postaju sve manje.

Poslednja stavka - izbor fiber optike. Optički kabl, na primer, je sastavljen od malih traka od stakla veličine ljudske kose. U pitanju je veoma sofisticirana tehnologija. Da biste napravili najbolji izbor, pošto postoji široka lepeza  izbora kablova, konektora, kućišta ili konvertera, i ako niste sigurni šta tražite, najbolje je konsultovati stručnjaka. Krajnji korak je razmotriti vaše buduće zahteve. Kao što sigurno znate, najskuplja varijanta je da menjate infrastrukturu onda kada je već postavljena. Budite slobodni da nam se obratite radi više informacija i detalja, ili da se upoznate sa opremom koju imamo u našoj ponudi.

Koristimo kolačiće kako bismo vam osigurali najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Daljim korišćenjem našeg sajta računamo da se slažete sa ovom politikom.