Zbog čega se dešava ekspanzija na tržištu video nadzora?


Zbog čega se dešava ekspanzija na tržištu video nadzora?


Prema procenama nekoliko različitih istraživačkih agencija i instituta, među kojima je i IHS, trend naglog rasta u prodaji video nadzora, započet u 2017. godini, nastaviće se i tokom ove godine. Ekspanzija tehnologije video nadzora se predviđa i u narednih nekoliko godina.

Prema istraživanju tržište je samo u 2017. godini poraslo za 9,3%, što je značajno veći pomak u odnosu na prethodne dve godine, kada je porast iznosio manje od 3%. Analitičari kažu da je više faktora uticalo na pojavu ovog trenda i njegov razvoj. Osim činjenice da je tehnologija značajno unapređena i da se neprestano usavršava, još značajniji uticaj ima borba protiv kriminala i terorizma, gde se takođe opaža rastući trend.

Prema sadašnjim podacima procenjuje se da će tržište video nadzora ove godine dostići 18.5 milijardi dolara, a da će porast 2018. godine premašiti 10%, sudeći prema trenutnim kretanjima. Osim državnih institucija koje se na inovacije u video nadzoru odlučuju iz svojih razloga i izazova sa kojima se suočavaju, na iste korake se odlučuje i privatni sektor, najčešće u industrijama koje se bave finansijama, komercijalom ili maloprodajom.

Iako je oprema za video nadzor sve traženija i beleži se ukupan rast prometa, beleži se i blaži pad cena po jedinici. Razlozi su lansiranje novih proizvoda i tehnologija, a ništa manje i konkurencija koja postoji na tržištu.

Kina koja drži 44% udela u međunarodnoj trgovini opremom za video nadzor ujedno ostvaruje i najznačajniji rast, bilo kada je u pitanju izvoz opreme, bilo na planu domaće upotrebe i potrošnje. Kina je u prošloj godini zabeležila rast od 14,7%, dok bi u istom periodu rast na svetskom nivou iznosio 5,5% ako se isključi Kina, što je i dalje značajan rast u odnosu na dve prethodne godine koje su analizirane u studiji.

Još jedan interesantan detalj je da prvih 15 najznačajnijih distributera na svetskoj listi zauzimaju oko 62% ukupnog prometa opreme za video nadzor. Osim što se vrši koncentracija na tržištu, to ujedno znači da se ne pravi kompromis oko kvaliteta, kada su izbor i potrebe kupaca u pitanju.

dahua-almaks-security-systems

Gotovo identičan procenat, oko 62%, zauzimaju network kamere, u ukupnoj distribuciji opreme za video nadzor u toku 2017. godine. Deep learning tehnologija će ove godine imati značajan udeo kao novina na tržištu, budući da je primenjena na rekorderima i serverima sistema za video nadzor. Procena je da će upravo ova tehnologija predstavljati novu generaciju opreme za video nadzor u narednim godinama.

Koristimo kolačiće kako bismo vam osigurali najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Daljim korišćenjem našeg sajta računamo da se slažete sa ovom politikom.